TSX-V - V 3.0 0.07 · 0.075 110.0 0.07 +0.005 7.7 530.1 40 47 0.07  0.085  0.07 0.17  0.045 15:59:34   15 min
Alpha - A   0.07 +0.005 7.7 120.0 10 33 0.075  0.08  0.07   15:58:59   15 min
Chi-X - X   0.07 +0.005 7.7 28.0

Even better, actual Volume 678000