nice to see support at 18c, hope we don`t retest that.

what a turkey of a day.....

 

ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ I-) sleepy